Az NTP-HHTDK-20-0042 PÁLYÁZAT rendezvényeinek szakmai beszámolója

A szakmai beszámoló szöveges és képi tartalmai

Általános cél a hallgatók érdeklődésének felkeltése volt a szakmai újdonságok és az innovatív termékfejlesztés iránt. A programok inspirációul szolgáltak a szakmai folyamatok jobb és mélyebb megismeréséhez, és az ipariban aktuális tendenciák megismeréséhez, az adott területen aktualitással bíró TDK témák kiválasztásához. A programok fontosak voltak hallgatók mentorállása szempontjából; azok által kreativitásuk jobban kibontakozott, új ötleteiket TDK dolgozatban eredményesen fogalmazták meg.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként, 2 hónapos előkészítéssel, szerveztük meg az 52. Tudományos Diákköri Konferenciáját 2020. november 17.-én, az Óbudai Egyetem és az RKK szervezésében. Az eredményhirdetése 2020. november 25-én került sor. A TDK-val összefüggésben megvalósított, 2020 őszi programok az NTP_HHTDK_19 pályázatból kerültek finanszírozásra. Ezeket az előző pályázati beszámolóban részleteztük. A 53. Tudományos Diákköri Konferenciáját 2021. április 28.-án, szintén 2 hónapos előkészítést követően valósítottuk meg, az Óbudai Egyetem és az RKK szervezésében. Az eredményhirdetése 2021. május 4-én került sor. A vírushelyzetre való tekintettel az esemény online zajlott. Ennek ellenére sok hallgató jelentkezett a megmérettetésre. A 53. TDK-val összefüggésben megvalósított, 2021 tavaszi programok, a járványhelyzetre való tekintettel online valósultak meg. Soft Skills szakmai felkészítő kurzus egy alkalommal, Vektorgrafikus és 3D programok a tervezésben” címmel, 4 alkalommal, és Virtuális utazások a Professzorasszonyokkal címmel, 2 alkalommal szerveztünk. 2020. novemberben és 2021. áprilisban a pályázati pénzből finanszíroztuk a TDK kiadványokat, díjakat és érmeket. 2021. augusztusban kari kiadványt terveztünk és szerkesztettünk, és jelentettünk meg. 2021 szeptemberben valósítottuk meg az informatikai beszerzést. Beszélgetést folytattunk az OTDK-n részt vett hallgatókkal, és 2 hallgatót ÚNKP ösztöndíjpályázat keretében tovább mentorálltunk.

A programok pandémia idején valósultak meg; igyekeztünk változatos, online realizálható programokat szervezni. „Soft Skills szakmai felkészítő kurzus”: on-line program az ÓE Microsoft Teams rendszerében, az erre a célra létrehozott HHTDK20 Programok csoport SoftSkills kurzus-csatornán. Előadói elismert designerek voltak. „Virtuális utazások a Professzorasszonyokkal”: a program keretében 2 utazás valósult meg: Tanulmányút a kutatóintézetbe – Úti cél: Drezda, vonattal és Tanulmányút a múzeumba – Úti cél: London, repülővel. Az érdeklődők virtuális kirándulást tehettek egy ismert kutatóintézetbe vagy távoli múzeumba a túravezető professzorasszonyok és felkért utazásszervezőikkel. „Vektorgrafikus és 3D programok a tervezésben”: a szakmai programsorozatban az alábbi kurzusok valósultak meg: Lakberendező szoftverek; Gyártáselőkészítő rendszerek alkalmazási lehetőségei konfekcióiparban; Divatszakma, szoftverek, digitalizáció; ZbrushCore bemutató workshop. Az on-line kurzusok támogatták a hallgatók Tudományos Diákköri Konferenciára való felkészülését, szakmai attitűdjeik és világképük kiteljesítését, tervezőmérnöki szemléletük fejlődését. Az események bonyolítására 3 laptopot szereztünk be. Színes, kétnyelvű kari kiadványt terveztünk és szerkesztettünk, amelyben a kar képzéseinek rövid leírása mellett a hallgatói TDK tevékenységég népszerűsítése szerepel; 3×210 mm széles x 297 mm magas méretben megjelentettük. Finanszíroztuk a TDK rendezvényeket, kiadványokat, díjakat és érmeket.

A felkészítő kurzusok keretében, három felkészítő kurzust és egy beszélgetést valósítottunk meg mindösszesen 26ó terjedelemben: Soft Skills szakmai felkészítő kurzus 2,5 óra, 2×3=6ó „Virtuális utazások a Professzorasszonyokkal”, 4×4=16 ó kurzust „Vektorgrafikus és 3D programok a tervezésben” címmel. A vállalásnak megfelelően kétszeri alkalommal szerveztünk TDK konferenciát, jó eredménnyel a 2020. július 1. – 2021. június 30 időszakban. A hallgatói részvétel a szervezett kurzusokon megfelelő számú volt a pandémiás időszakban tapasztalható befelé fordultsághoz képest. A kurzusokon tanultakat a hallgatók eredményesen tudták beépíteni tudományos munkájukba és dolgozataikba. Ennek megfelelően, az 52. és az 53. TDK kari eredményei is jók voltak. A TDK-t követően egy hallgató mentorálló felkészítése ÚNKP konferencián való prezentáció megtartására is megvalósult, és a pályázat eredményes lezárása érdekében.

A felkészítő kurzusok a tervezési és prezentációs jó gyakorlatok mellett, az innovatív, digitális skill-ek erősítésére fókuszáltunk. Az előadások interaktívak voltak. A „Soft Skills szakmai felkészítő kurzus” keretében kortárs designerek beszélnek pályafutásukról, szakmai sikereikről és megpróbáltatásaikról, és mutatták be tevékenységüket, alkotásaikat, illetve márkájukat. A program a szakmai munkásság prezentálásának kortárs módszereit volt hivatott bemutatni. „Virtuális utazások” programok keretében, az új ismeretek megszerzése mellett az utazás élményének biztosítása lényeges eleme volt a programoknak a bezártság időszakában; a virtuális kirándulások helyszíneire vonattal és repülővel „utazhattak el” a résztvevők, korszerű szoftveres háttér nyújtotta virtuális élmény révén. A program keretében 2 utazás valósult meg. kurzus- és workshop-sorozatot szerveztünk „Vektorgrafikus és 3D programok a tervezésben” kurzusok keretében az érdeklődők megismerkedhettek a termék-, enteriőr-, textil-, illetve öltözéktervezésben használatos korszerű szoftverekkel, és gyártás-előkészítő rendszerekkel, amelyeket a gyártási folyamatok optimalizálására alkalmaznak a szakemberek. Az on-line kurzussorozat támogatta a hallgatók Tudományos Diákköri Konferenciára való felkészülését, segítette a terméktervezői és mérnöki készségeik fejlesztését, és a dizájneri látásmód kiteljesedését. A tudás korszerű módon történő átadása, és a csatornák minőségbiztosítása érdekében 3 laptopot szereztünk be.

Az Óbudai Egyetem az 52. és 53. TDK konferenciákról programfüzeteket és tartalmi kivonatokat jelentetett meg, melyhez jelen pályázatból finanszíroztuk az RKK-ra eső költségeket. A karon folyó értékes tudományos és oktatási munkáról hajtogatható prospektust jelentettünk meg. A színes kiadvánnyal népszerűsíteni kívánjuk a Kart, és karon folyó képzéseket és szakokat, a Nyílt Napok, Kutatók Éjszakája, Educatio kiállítás, Design Hét, szakiskola látogatások, stb. és természetesen a TDK dolgozatot készíteni szándékozó hallgatóink körében egyaránt.

Az elnyert 1 850 000 Ft-ot kiaknáztunk. A költségvetésben szereplő programokat megvalósítottuk a módosításnak megfelelően. Eredetileg szakmai tanulmányi kirándulást, illetve személyes jelenlétet igénylő workshopot terveztünk. A pandémia során átkonvertáltuk a lehetőségeinket és más típusú, ám ugyanilyen magas színvonalú programokat szerveztünk. Tudásbázis bővítés szakkönyvekkel, szakmagazinokkal terveztük, de ezek helyett, a pandémiás időszakban, nagy hasznát vettük a korszerű informatikai eszközöknek, melyeket csak csúszással sikerült beszereznünk. ÚNKP konferencián való szereplést előkészítő beszélgetést valósítanunk meg, online. 3  Felkészítő kurzust terveztünk: Fotós kurzust, ZbrushCore kurzust, Soft Skills és Blender kurzust. Ezekből a fotós és a Blender kurzusok helyett változatosabb kurzustartalmakat kínáló, online megvalósítható kurzusokat szerveztünk. A két tervezett szakmai tanulmányút is online valósult meg. A B komponensre nem nyertünk pénzt, ezért nem valósult meg.

A pandémiás időszak kicsúcsosodása során, a tervezettnek megfelelő volt a hallgatói részvétel. Ez vélhetően az újszerű, online megvalósított programoknak és az agilis toborzásnak volt köszönhető. Az indikátorokat teljesítettünk, ami kedvezően hat majd a következő HHTDK pályázat sikerére is.  

A teljes szakmai beszámoló a csatolmányban olvasható.

Dr. Csanák Edit DLA, egyetemi docens
kari HHTDK20 kordinátor