Karunk oktatója nyerte el a Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért díjat

Prof. Dr. Kisfaludy Márta DLA a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar egyik legeredményesebb TDK témavezetője. Évtizedes tapasztalattal és elhivatottsággal vezet témákat, és kiemelkedő szerepet játszik karunk tehetséggondozásában. Az elmúlt tizenhárom év során 34 TDK hallgató témavezetője volt, közülük hatan első díjat, négyen második díjat, és ketten harmadik díjat nyertek, emellett három hallgatója különdíjban részesült.

OTDK-ra 13 nevezett hallgatója volt, ebből két első, és két második díjas lett.

A Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért járó emléklapot a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitóján adta át Prof. Dr. Kovács Levente, egyetemünk rektora.

REJTŐ SÁNDOR EMLÉKNAP

Rejtő Sándor (1853–1928) Emléknaphoz kapcsolódva, az Ipari termék – és formatervező mérnöki szak, Terméktervező specializáció, 4. évfolyamos hallgatói, a tudós korának női öltözetét idézik meg.

Az 1900-as évek legelejének divatjából inspirálódva tervezték meg a ruhákat, majd a Projektmunka c. tárgy keretében 3-4 fős csoportokat alkotva kivitelezték azokat.

Kivitelező hallgatók: Alaskar Joud, Dolhai Dominika, Dremmel Áron, Garajszki Réka, Gubányi Gitta, Halász Klaudia, Horváth Sára, Pálfi Rebeka, Scherman Johanna, Seyfried Gellért, Szebedy Vajk, Szedlják Fanni, Szlovicsák Zita.

Témavezetők: Dr. Csanák Edit DLA, Korona Péterné, Némethy Virág

A Rejtő Konferencia 2023 Ipari termék- és formatervező szekciója

A Rejtő Konferencia 2023 november 8-án került megrendezésre. A konferencia plenáris ülésén Dr. habil Koltai László Dékán úr köszöntőjét követően, az alábbi magas színvonalú előadásokat hallgathattuk meg:

Szőke András: Körforgásos gazdaság a 100 éve indult Neményi Testvérek Papírgyár RT Csepel tükrében

Bajnóczki Olivér: Szabványosítás és innováció az autonóm járművek fejlesztésében

Pekker Sándor: A fullerén polimerek felfedezése: Visszatekintés 30 év távlatából.

A plenáris szekciót követően az Ipari termék- és formatervező szekció – Óbudai Egyetem RKK, Gara teremében folytatta a munkát, Dr. Papp-Vid Dóra DLA egyetemi docens elnökletével.

Elsőként Dr. Halász Marianna prezentálta Dr. Halász Marianna, Borka Zsolt, Dr. Oroszlány Gabriella: Egyedi méréstechnikai megoldások a Speciális textilruházati vizsgálatok tantárgyban című publikációját. A résztvevők ízelítőt kaphattak a kollégák által kikísérletezett és rendszeresített egyedi mérőeszközökről.

Ezt követően Szabó Rudolf a szövőgépeken történő mintázás régi és új, innovatív lehetőségeiről tartott érdekes előadást.

Dr. habil Németh Róbert, Németh Róbert, Illés Eszter: Packaging Design for Warm Breakfast című munkáját prezentálta. Bemutatta a kutatásuk eredményeként létrejött innovatív ételcsomagolást.

Korona Péterné, Kunvári Janka: Szakmai használatú táskák, tárolók jelentősége című írását Korona Péterné mutatta be, kiemelve ezen táskák szerepét a különböző szakmák munkafolyamataiban.

Végezetül Dr. Oroszlány Gabriella, Dr. Halász Marianna, Borka Zsolt, Dr. Oroszlány Gabriella: Kombucha egy új lehetőség a fenntartható textilgyártásban című munkájáról tartott előadást. Saját kísérleteik nyomán elemezte a Kombucha felhasználásának innovatív lehetőségeit.

Az érdekes és színvonalas előadások szakmai szempontból is gazdagították a szekció ülés résztvevőit.