Fibre Art & Fine Art

Fibre Art & Fine Art

A Łódźi Strzemiński Képzőművészeti Akadémia kiállítása a Pesti Vigadóban

A Łódź-i Władysław Strzemiński Képzőművészeti Akadémia (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) Tervezőművészeti Kara (Wydział  Sztuk Projektowych) Textil-, Nyomda- és Belsőépítészeti Intézetének (Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz) oktatói és növendékei mutatkoztak be textilművészeti alkotásaikkal a Pesti Vigadó földszinti kiállítóterében.1 A budapesti tárlat előzménye az 50 év–50 műalkotás címmel Lengyelországban, a Łódźi Akadémia Kobro Galériájában 2018 májusában rendezett magyar kiállítás volt, melyre a tárlat társkurátorával, Cebula Anna művészettörténésszel, a Szombathelyi Képtár igazgatójával a múzeum anyagából válogattuk ki a bemutatásra szánt műveket. A textilművészet megújulását tükröző alkotások kiválasztása két csoportban történt: az egyikbe olyan művek kerültek, amelyek a merész és kontrasztos anyaghasználatot és a műfaji sokféleséget reprezentálták, és amelyek a festészet és grafika határmezsgyéjén egyensúlyozva, a filmmel és a performansszal kiegészülve a textilt a „grand art” szintjére emelték. A másik csoportba olyan szövések kerültek, melyek a leíró gobelinszövés helyett a gobelin műfaját újították meg, konceptuális tartalommal gazdagítva, olykor kiszabadulva a síkból a térbe, vagy a gobelinszövés szigorúan kötött (felvetőszál vetülékkel beszőtt) technikáját újították meg. A kiállításon szerepeltek fal- és tértextilek, miniatűrtextilek és zászlók.2

Igyekszünk a lengyel akadémiával további szakmai kapcsolatot teremteni. A tervezett folyamatos együttműködés alapja a cserekiállítások létrejötte. Ezért már 2020-ban kiállítást terveztünk a Łódźi Akadémia textiltervező, designer tanárainak és hallgatóinak textilművészeti alkotásaiból a Pesti Vigadóban, azonban ez a Covid-19 pandémia miatt az utolsó percben meghiúsult. A kiállítás végül a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti Tagozatának támogatásával 2022.december 8-án nyílhatott meg.

A tárlat a hagyományos iparművészeti kézműves eljárásokkal és technikákkal készített alkotások mellett bemutatott autonóm experimentális műveket is, melyek a műfajhatárok feloldódásának nemzetközi tendenciáit reprezentálták. A generációk közötti szemléletváltás és technológiai differenciálódás sokszínűségét szemléltették az iparművészet és a képzőművészet folytonos egymásra hatását tükröző textilművészeti, szobrászati és digitális alkotások.  Láthatóvá vált, hogy a textilművészet fogalma kiszélesedett, amiről így vélekedik Jolanta Rudzka- Habisiak, a kiállítás lengyel kurátora, a Łódźi Strzemiński Képzőművészeti Akadémia Textil-, Nyomda- és Belsőépítészeti Intézetének professzora: „Talán már magunk mögött tudhatjuk azokat az éveket, amikor arról vitatkoztunk, hogy mi a textilművészet és mi nem, hogy a papírkészítés valóban ide tartozik-e. A textilművészet a művészi tevékenységek igen széles spektrumát öleli fel – párbeszéd a technika és a szál anyaga között; néha csupán az ötlet tér el a textiles hagyományoktól, néha etnikai behatások kerülnek előtérbe, máskor pedig az inspiráló csúcstechnológiák mutatnak utat a művésznek.”3

A fiatal lengyel művészek szívesen fordulnak az új technikák adta lehetőségek felé, a plotter nyomtatók, a digitális szövőszékek, a számítógépek grafikus szoftvereinek használata kihívás és inspiráló számukra. A kiállított munkák között öröm volt látni, hogy a számítógépes design adta gyors lehetőségek mellett szívesen fordulnak a hagyományos szövéstechnikák felé is, kereteken és szövőszékeken készítve szövéseket, faliképeket.

A generációk közötti szemléletváltás és technológiai differenciálódás sokszínűségét szemléltetik az iparművészet és a képzőművészet folytonos egymásra hatását tükröző textilművészeti, szobrászati és digitális alkotások. „Örömteli azt látni, hogy a textil, mint művészi és tervezőművészeti eszköz évről évre egyre népszerűbb, amellyel a művészek és designerek pontosan tudják értelmezni a kortárs világ problémáit. Nagyon örülök, hogy a lengyel textilművészet pozíciója továbbra is igen jelentős a világban és nagy megelégedéssel tölt el a łódźi textilművészet kiemelkedő szerepe ebben az összefüggésben. Ez a folyamat az általános politikai, társadalmi és gazdasági változások, valamint az elmúlt évek drámai eseményei ellenére is töretlen, ami a folytonosság és stabilitás érzésének megteremtésével a jelenben is fontos viszonyítási pontként szolgál” – írja a katalógus előszavában Przemysław Wachowski, a Łódźi Strzemiński Képzőművészeti Akadémia rektora.4 A kiállított művek frissek, impulzívak és energikusak voltak, melyek gyakran új technológiák merész választásával újat és újszerűt közvetítenek kortárs módon. Nagyon sok kísérletekre alapozott művet láthattunk, főleg a diákok munkáit tekintve.

Keppel Márton művészettörténész megnyitó szövegében értékes művészetfilozófiai eszmefuttatása mellett a kísérletező művész fogalmát is megvilágította a közönség számára.

„A kísérletező művész kifejezés addig marad csak használatban, amíg egyszer csak már nem kortárssá, hanem kánonná válnak a modern művészetben. Most még azonban kortárs, amely véleményem szerint a helyes úton jár, köszönjük a lengyel művészeknek, hogy társutassá szegődhetünk ezen az úton, mert nagy szüksége van a hazai művészetnek a kortárs szemlélet megerősítésében.5

A kiállítás komoly szakmai érdeklődést váltott ki különösen a hazai textilművészek körében, ami bizonyítja, hogy a határon túli művészeti szakmai kapcsolatok mennyire fontosak, mert nemcsak kapcsolatokat jelentenek, hanem újabb nemzetközi információkat is közvetítenek a szakma számára.

Kelecsényi Csilla

a kiállítás kurátora

az Óbudai Egyetem professzora

Képek a kiállításról:
Padlón: Aleksandra Mos’cicka student Szőrös tárgy, egyéni technika 60x60x70cm, 2019 * Hairy object, author’s own technique 60x60x70cm, 2019Háttérben(falon): Zuzanna Milewska student szitanyomatai 280x120cm, 2019 * Screen printings 280x120cm, 2019


Dr. Joanna Rusin Kompozíció vászonra Triptichon,(részlet) fonás-szövés, gyapjú filc, 2015 Composition on canvas (detail) Triptich, interlacing, wool felt, 2015


Piotr Strobel student Napló (részlet) papír, 180x170cm,2019 Memory Book (detail) paper, 180x170cm, 2019


Előtér: (padlón) Prof. dr. hab. Jolanta Rudzka Habisiak Szőnyeg a Simplon Gyűjteményből egyedi szőnyeg, bőr, 170x125cm, 2011 Foreground (ont he floor) From the Simplon Collection unique rug, leather, 170x125cm, 2011Háttér: (paravánon) Paulina Grzybowska student Hikikomori gobelin, gyapjú 180x120cm, 2019 Background (ont he screen) Hikikomori tapestry wool, 180x120cm, 2019

Képek a megnyitóról:


Megnyitó a lengyelországi magyar kiállításról KOBRO Galéria Lodz, 2018.A képen balról jobbra: Marioral Góral student, Jolanta Rudzka Habisiak rektorasszony, Cebula Anna a Szombathelyi Képtár Igazgatója, Kelecsényi Csilla kurátorA háttérben: művek a kiállító magyar művészektől


Balról jobbra: Prof. dr. hab. Jolanta Rudzka habisiak, Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár igazgatója, Prof. dr. hab. Kelecsényi Csilla kurátor, Keppel Márton az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának titkára


Dr. hab. Richly Gábor, az MMA főtitkára köszöntő beszéd közben


Prof. dr. hab. Jolanta Rudzka Habisiak textilművész köszöntő beszédet mond


Prof. dr. hab. Kelecsényi Csilla textilművész, kurátor köszöntő beszéde az Óbudai Egyetem Erasmuszos hallgatói körében


Jegyzetek:

1. A kiállítás kurátorai voltak: Jolanta Rudzka-Habisiak textilművész és Kelecsényi Csilla textil- és képzőművész, az MMA rendes tagja. A grafikai munkákat készítette és a kiállítást rendezte: Tóth László tervezőgrafikus. A kiállítás installációját tervezte: Somogyi Pál belsőépítész építész, Ferenczy Noémi-díjas Érdemes Művész, az MMA rendes tagja.

2. A kiállításon az alábbi művészek munkái szerepeltek:

Attalai Gábor, Bajkó Anikó, Bódy Irén, Cságoly Klára, Dobrányi Ildikó, Droppa Judit, Fáy Éva, Gecser Lujza, Gink Judit, Golarits Erzsébet, Gulás Zsuzsa , Gulyás Kati, Hauser Beáta, Hübner Aranka, Kecskés Ágnes, Kelecsényi Csilla,  Kókay Krisztina, Kozma Vera, Kubinyi Anna, Lévai Nóra, Mátrai István, Nagy Judit, Nyerges Éva, Pápai Lívia, Olajos György, Péreli Zsuzsa, Polgár Rózsa, Preiser Klára, Solti Gizella, Szenes Zsuzsa Széles Judit, Szilasi Anna, Szilvitzky Margit, Tóth Sándor, Wágner János.

3. Jolanta Rudzka Habisiak: Katalógus előszó, Fibre Art & Fine Art. Elemi szálak a képzőművészetben. A Łódźi Strzemiński Képzőművészeti Akadémia (Lengyelország) kiállítása a Pesti Vigadóban. 2022.12.08.-2023.02.19., 2022, 4–5.

4. Przemysław Wachowski: Katalógus előszó, uo., 2–3.

5. Keppel Márton: Kiállítás megnyitó szövege. Hozzáférés: https://www.mma.hu/documents/10180/7564494/Fiber+Art_megnyit%C3%B33.pdf/5be99ecb-45dc-438c-837a-fc93fb6808b1 (2023.01.24.)