Szakdolgozattal kapcsolatos információk

2016. júniusában változott a TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend, emiatt ettől a félévtől kezdődően változott a szakdolgozatok elkészítésének és feltöltésének határideje (dec 15). A korábbi gyakorlattal ellentétben halasztási lehetőségre csak külön dékáni engedéllyel van lehetőség!

Kérjük azokat a hallgatókat, akik 2018/19 I. félévben, az intézetünk (TTI) gondozásában készítik a szakdolgozatukat, jelentkezzenek az alábbi űrlap kitöltésével, 2018. március 30-ig.
Április hónap folyamán a kijelölt intézeti témavezetővel kell a szakdolgozati téma részleteit megbeszélni.
A szakdolgozat feladatlap előzetes kiírása után (határidő: 2018. április 30.) - mely a szakdolgozat tantárgy felvételének feltétele - a Neptun rendszerben is fel kell venni a Szakdolgozat c. tantárgyat.
Jelentkezési a Szakdolgozatra (2018/19 I.fé.) 2019. Jan-Feb.

TTI