A régi-új intézetről

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán 2008 szeptemberében indult az Ipari termék- és formatervező mérnöki szak, melynek népszerűségét a jelentkezők megnövekedett létszáma és egyetemi szinten is magas felvételi pontszámok bizonyítják. A kar több évtizedes hagyományaira építve, a szak három specializáción képez hallgatókat: Öltözék és kiegészítők, Textil és enteriőr, valamint Csomagolás. A sajátos, egyéni arculatú műszaki képzésen belül fontos szerepe van a design ismereteknek, melyek együttesen a kreatív tervezési, fejlesztési és innovatív kutató munka nélkülözhetetlen elemei.

Régiónk egyre több országában fedezik fel ebben az innovatív iparágban, a kreatíviparban rejlő lehetőségeket és alkalmazzák az ipari terméktervező mérnököket.

A Terméktervező Intézet célja, hogy az oktatásban, kutatásban és az innovációban nemzetközileg is elismert és versenyképes legyen. Az elméleti alapokon nyugvó oktatásunkat olyan integrált, gyakorlatorientált tudás irányába bővítjük, amivel a munkaerőpiacon sokféle munkakörben helyezkedhetnek el a hallgatók.

bemut1

Kiemelt hangsúlyt kap a laboratóriumban és műhelyekben folyó gyakorlati képzés. Előtérbe kerülnek a konkrét projektmunkákat megvalósító, csoportos tervezői és alkotó tevékenységek, valamint az önállóan végezhető vizsgálatok, kutatások is.

Az Intézet feladata, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező, korábbi képzésekre alapozva az oktatásba integrálja a legkorszerűbb ismereteket, s így az sajátos, egyedi, arculatot kapjon. Sokoldalúan fejlesztjük az analitikus gondolkodást, a kreatív szemléletet és a mérnöki tudást,
melyek az utóbbi évek változásainak következtében, ma már elengedhetetlenek egy termék létrejöttében és piacképessé tételében.

Az intézményünkben szerzett végzettséggel betölthető feladatkörök a kis-, közepes-és nagyvállalatoknál egyaránt széles palettán mozognak, a műszaki tervezéstől kezdve a termékfejlesztő, kutató, technológus, marketinges, menedzser, szakértői-tanácsadási, vagy szakmédiumban szerkesztői, szakírói, vagy oktatási intézményben szaktanári pozíciókig terjedhetnek. Büszkék vagyunk azokra a hallgatóinkra is, akik saját, sikeres vállalkozást alapítottak és működtetnek.

A Terméktervező Intézet oktatói és tanárai nemcsak az ITF, de a Könnyűipari szak Divattermék fejlesztő és Technológia specializáció tantárgyait is oktatják az aktív, naprakész szemlélet elsajátításának jegyében.
Fontos, hogy a hallgatóink szívesen tanuljanak itt, elégedettek legyenek szakmai fejlődésükkel, mert akkor eredményesebbek és sikeresebbek lehetnek.
Kutatási és tudományos munka tekintetében az Intézet, a rá jellemző iparágakhoz kötődő tervezési, konstrukciós, anyagszerkezeti, technológiai és szervezési területeken folytat tudományos, és az ezekkel összefüggő aktív publikációs és kiállítási tevékenységet.

bemut2

A kutatásban és az oktatásban egyaránt kiemelt szerepe van a nemzetközi és hazai pályázatoknak, melyek jótékonyan segítik a hallgatóink érdeklődésének felkeltését a korszerű fejlesztési prioritások irányába. E területek a TDK munkákban és a szakdolgozati témákban is egyre nagyobb hangsúllyal szerepelnek.

A kutatási és tudományos tevékenységhez nélkülözhetetlen az aktív kapcsolati rendszer és annak folyamatos bővítése, valamint állandó jelenlét a hazai és nemzetközi konferenciákon, kiállításokon.

Kisfaludy Márta DLA
Intézetigazgató