Záróvizsga naptár

Záróvizsgák az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki karon a 2020/21 tanév 1. Félévében

A záróvizsgák a 11/2020. (XII. 14.) rektori utasítás az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről előírásainak megfelelően minden képzésen és szakon online kerülnek lebonyolítására 2021. 01. 25-02.05. közötti időszakban.

A záróvizsgák bizottsági összetétele a rektori utasítás alapján és a Kar dékánjának döntése alapján minimum 3 fő:
- elnök (docens vagy magasabb beosztású kolléga, nem szükséges külsős tagot bevonni),
- 2 bizottsági tag (egyik tag a jegyzői tevékenységet is elláthatja),
- 1 fő jegyző (lehet bizottsági tag/kérdezőtanár is egyben).

A záróvizsgákat a Microsoft Teams rendszerben kell lebonyolítani, a záróvizsgára jelentkezett hallgatókat időbeosztás szerinti rendben kell a vizsgára behívni.

További részletek és időpontok a mellékelt dokumentumban...

TTI