Felhívás: "Beépített rendszerek és mikrovezérlők" címmel induló tárgyra

T. Hallgatók !

Idén is indul a "Beépített rendszerek és mikrovezérlők" szabadon választható tárgy.
A tárgyon megismerkedhetünk a napjainkban mindenbe beépített mini és mikro számítástechnikai eszközökkel.
A korábbi tematikák erősen gyakorlati (manuális/kontakt) képzésre alapoztak, sajnos a CoVID helyzet miatt valőszínű változások lesznek.

A félév kezdésének módja még megjósolhatatlan... Kontakt esetben indulunk a megszokott tematikával, Online helyzet esetén pedig:

Az év elején elméleti anyagok áttekintésével kezdünk, olyan feladatokkal, ahol a képzés megoldható hardver nélkül is...
Amennyiben megoldható, az óra gyakorlati része egyeztetett kis létszámú foglalkozásokon lesz megoldva a félév vége felé (mint tavaly is volt rá példa).

A képzés során igyekszem a legtöbb szakot lefedő témaköröket kiválasztani.
ITF: prezentációs elektronika terén különféle egyszerű vezérlések, irányítások áttekintése lesz a cél. Formatervek kivitelezése elkészült (elektronikai) projektekhez.
KIP: Mérőeszközök, mérő berendezések összeállítása egyszerűbb eszközparkkal, ezek kalibrálása, PC adatátvitel megoldása.
KÖM: Ld. KIP, csak főleg időjárási, klíma események megfigyelése céllal... ill. egyéb környezeti jellemzők (pH, CO2 és egyéb gázanalízis, háttérsugárzás stb...).

Minden szakot lefedően egyszerű lakásvezérlések megoldása, távfelügyeleti rendszerek eszközkészletének áttekintése.

Az órák során az Arduino keretrendszert vesszük, ennek nyelvezetével ismerkedünk. Mikrovezérlő gyanánt az Arduino Duemillanove ill. ezzel rokon házi adaptációját (Doberdino) vesszük elsősorban.
Nem új a nap alatt, elterjedtsége okán WiFi képes, Arduino által kezelhető ESP-8266 és ESP-32-es modellekkel is ismerkedhetünk. A számonkérések során kiscsoportos projektfeladatok megvalósításában gondolkodom.

A tárgy célja nem a mélyebb elektronikai ismeretek bevésése, hanem inkább kedvcsináló jelleggel ismerkedni a modern technikának már a szinte háztartási körülmények között is könnyen hozzáférhető változatával.

Kérem jelentkezzenek a kurzusaimra minél nagyobb számban!

Borka Zsolt